phan thuong vua qua

Mech boss Cuối Vua Quạ Blade And Soul

Trong bài viết hướng dẫn sau đây, bạn sẽ có tất cả cơ chế mà mình cần để clear raid Tháp Bóng Tối và mech của boss cuối Vua Quạ ra sao nhé. Bài viết này sẽ chủ yếu tập trung vào Boss cuối của raid boss Tháp Bóng Tối. Vua Quạ dĩ nhiên là…