Tính năng Watch mới của Facebook sẽ trình chiếu các chương trình dài tập và chương trình thể thao

Facebook chính thức tổng tấn công vào truyền hình trực tuyến

Theo Business Insider, Facebook bắt đầu đẩy mạnh việc cung cấp tính năng trình chiếu những chương trình truyền hình trực tuyến độc quyền vào thứ năm này. Facebook thiết kế lại tab Video, tối ưu hóa để phù hợp với việc trình chiếu các chương trình TV và đổi tên lại thành tab “Watch”…