Mech boss 3 Vua Quạ Blade And Soul

Trong bài viết hướng dẫn sau đây, bạn sẽ có tất cả cơ chế (mech) mà mình cần để clear raid boss Vua Quạ và Tháp Bóng Tối – tập trung chủ yếu vào bộ đôi Boss 3 cực kì đơn giản nhé. Trong raid boss Tháp Bóng Tối và Vua Quạ này, bạn sẽ…

boss 2 vua quạ blade and soul 2

Mech boss 2 Vua Quạ Blade And Soul

Trong bài viết hướng dẫn sau đây, bạn sẽ có tất cả cơ chế (mech) mà mình cần để clear raid boss Vua Quạ và Tháp Bóng Tối – tập trung chủ yếu vào Boss thứ 2 của raid này nhé Trong raid boss Tháp Bóng Tối và Vua Quạ này, bạn sẽ nhận được…

Mech boss 1 Vua Quạ Blade And Soul

Trong bài viết hướng dẫn sau đây, bạn sẽ có tất cả cơ chế (mech) mà mình cần để clear raid boss Vua Quạ và Tháp Bóng Tối – một trong những thử thách đầu tiên cho game thủ BnS. Tháp Bóng Tối nói chung và Vua Quạ nói riêng là raid boss đầy thử…