Ransomware Cerber là gì? What is Cerber?

Ransomware Cerber là gì? What is Cerber?

Ransomware Cerber là một  virus không chỉ đánh cắp thông tin cá nhân mà nó có thể can thiệp vào kho tiền ảo của người dùng để đánh cắp chúng một cách nhanh chóng. Cerber, một trong những loại ransomware tồi tệ nhất đã trở nên tồi tệ hơn. Ngoài việc mã hóa các tập…